سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه: 9 سال و 6 ماه و 27 روز سن داره

یادگاری های امیر

اولین عید امیر

امسال تو هم کنار سفره هفت سین ما هستی، عزیزم یادت باشه امسال به خاطر تو خونه می مونیم و جایی نمی ریم چون  نمی خوام خدایی نکرده گرما، سرمات بشه، بالا، پایین بشی و کلاً اذیت بشی. انشالله یه روزی برات پست صدمین عیدت رو بزارم  و همانند هفت سین باشی مثل ماهي زنده مثل سبزه زيبا مثل سمنو شيرين مثل سنبل خوشبو مثل سيب خوش رنگ مثل سيرشفابخش ومثل سكه باارزش   ...
29 اسفند 1390

سوختگی

دیروز دوباره مامابزرگ آمد خانه ما تا به مامان کمک کنه تو رو تروخشک کنه که متوجه سوختگی شدید تو شد که علت بی قرارهاتو از آن دونست و مامانت خیلی ناراحت شد و کمی برات اشک ریخت (خوشبحالت اینقدر مامانت به فکرته، قدرشو بدون) و قرار شد امروز ببریمت دکتر، دکتر هم به مامانت گفته یه هفته پوشکت نکنه و آزادت بزاره تا هرکاری می خوای بکنی و یکی دو تا پماد برات داد تا زودتر خوب بشی . ...
25 اسفند 1390

خاطره

تا ده روز امیر در مشهد و در خانه مادر بزرگش بود و روز دهم بردمیش تا ختنه بشه و بعد آوردیمش به خونه خودمون که فریمانه 
21 اسفند 1390
1