سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه: 8 سال و 1 ماه و 11 روز سن داره

یادگاری های امیر

سفر اصفهان با امیر

سفر ما به همراه عمه و شوهر عمه از ٣٠ اسفند ماه شروع شد و شروع سال جدید را در نزدیک بجستان به سر کردیم و امیر آقا دومین سال تحول خود را در راه بود و بعد از صرف نهار و استراحت به سمت طبس به راه افتادیم و توقفی در میقات الرضا طبس داشتیم و به سمت کویر حرکت کردیم و شب را در شهر خور و در کنار امام زاده در چادر به سر بردیم و صبح به سمت اصفهان به راه افتادیم و نزدیک ظهر به مقصد رسیدیم و در اقامتگاهی که بابایی از قبل رزرو کرده بود ساکن شدیم که امیر حسابی اونجا رو به هم می ریخت. روز اول بعد از استراحت به زاینده روز بی آب رفتیم و با کلی پیاده روی زیر نم نم باران از باغ هشت بهشت به سمت چهل ستون رفتیم و جنگ شبانه زیبایی هم برقرار بود و بعد از تفریح شبان...
15 فروردين 1392

نوروز مبارک

قبل از اینا باید برای امیر یادگاری می گذاشتم ولی فرصت نشد تا به نوروز رسیدیم و چون در سفر بودیم بازهم کمی دیر شد بهرحال نوروز بر همه نی نی وبلاگی ها مبارک به زودی با عکس های سفر نوروز به روز خواهیم بود ...
8 فروردين 1392

اولین آرایشگاه امیر

قبل از عید موهای امیر خیلی بلند شده بود و چون می خواستیم همین جوری خوشگل بمونه موهاشو نزدیم و تصمیم گرفتیم ببریمش آرایشگاه. آرایشگر از دوستان بابایی بود و قبل باهاش هماهنگ کردم و با اینکه دم عید خیلی سرش شلوغ بود امیر را به حضور پذیرفت و فقط امیدوار بودیم که امیر وایسته که موهاش کوتاه بشه . شب بابایی تنها امیر و به آرایشگاه برد و چند تا اسباب بازی هم با خودم برداشتم که سرشو گرم کنم (با اینکه اصلاً به اسباب بازی توجه نداره) ابتدا چند دقیقه ای نشستیم تا نوبت امیر بشه و بعد امیر رو روی  صندلی به صورت ایستاده نگهش داشتم که تا نیمه های کار آرایشگر تقریباً بچه خوبی بود و فقط سرشو به سمت تلویزیون می چرخوند ولی در مراحل آخر خسته شده بود و ...
8 فروردين 1392
1