سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه: 8 سال و 4 ماه و 15 روز سن داره

یادگاری های امیر

انتهای نظر سنجی

بعد از گذشت بیش از یکسال از نظرسنجی امیر شبیه کیه؟ بران شدم تا به این کار پایان بدم و نتیجه را که همه می دانند و واضح و مبرهن است روشن کنیم ؟ بحر حال از همه کسانی که رای دادند و مخصوصا از کسانی که گفتند شبیه باباجونشه ممنون و همچنین ممنون از همه کسانی که اصلا رای ندادند . ...
5 شهريور 1392

یک سال و نیمه گی

نصف سال از وقتی امیر یک سالش بود گذشت و آقا زاده حسابی برا خودش مردی شده و قراره واکسن هم بخوره که امروز فرصت نشده و فردا یه حالی ازش می گیرند ... مبارک باشه گذشت این نیم سال و اضافه شدنش به عمرت و به خاطرات و زیبایی های زندگی ما، عاشقانه دوستت داریم عزیزکم                                                                 / سیر تکامل امیر خان ...
5 شهريور 1392
1