سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 9 روز سن داره

یادگاری های امیر

خواب امیر

با سلام  با اسباب کشی به خانه جدید، وسایل امیر چیده و تختش رو که جمع کرده بودیم سرجاش برگردوندیم و احساس مالکیت امیر نسبت به اتاق خیلی بیشتر از قبل شد و بخصوص موقع خواب سعی می کنه در اتاق خودش و روی تخت خودش بخوابه ، اوایل این کار با قصه گفتن مامانی انجام می شد و امیر آقا با چند کتاب داستان که خیلی زیاد شنیده بود براش می خوندیم و ایشون لالا می کرد، بعد از کمی بابایی ابتکاری کرد و یاد قصه های شب بخیر کوچولو افتاد و با دانلود چند قصه امیر رو با اونا می خوابند، که  امیر هم دست بردار نبود و شاید چندین قصه گوش می کرد و تا خوابش ببره، پدر همه رو در می آورد.  ...
12 آذر 1394
1