سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه 7 سال و 6 ماه و 26 روز سن دارد

یادگاری های امیر

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 17
امتیاز جذابیت: 22,115
164 دنبال کنندگان
2,711 پسندها
2,398 نظرات
354 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 880
امتیاز جذابیت: 1,898
10 دنبال کنندگان
98 پسندها
600 نظرات
8 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ