سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه 7 سال و 2 ماه و 25 روز سن دارد

یادگاری های امیر

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 19
امتیاز جذابیت: 19,998
135 دنبال کنندگان
2,471 پسندها
2,242 نظرات
344 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 839
امتیاز جذابیت: 1,918
11 دنبال کنندگان
98 پسندها
600 نظرات
8 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ