سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 4 روز سن داره

یادگاری های امیر

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 14
امتیاز جذابیت: 23,368
180 دنبال کنندگان
2,859 پسندها
2,494 نظرات
360 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 579
امتیاز جذابیت: 2,866
34 دنبال کنندگان
180 پسندها
630 نظرات
26 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ