سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه 7 سال و 4 ماه و 19 روز سن دارد

یادگاری های امیر

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 18
امتیاز جذابیت: 20,927
154 دنبال کنندگان
2,551 پسندها
2,312 نظرات
348 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 866
امتیاز جذابیت: 1,898
10 دنبال کنندگان
98 پسندها
600 نظرات
8 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ