سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه: 8 سال و 1 ماه و 16 روز سن داره

یادگاری های امیر

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 15
امتیاز جذابیت: 23,869
178 دنبال کنندگان
2,939 پسندها
2,561 نظرات
367 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 586
امتیاز جذابیت: 2,844
31 دنبال کنندگان
183 پسندها
639 نظرات
31 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ