سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه: 7 سال و 8 ماه و 23 روز سن داره

یادگاری های امیر

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 15
امتیاز جذابیت: 22,591
172 دنبال کنندگان
2,763 پسندها
2,427 نظرات
357 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 883
امتیاز جذابیت: 1,898
10 دنبال کنندگان
98 پسندها
600 نظرات
8 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ