سید امیر علیسید امیر علی، تا این لحظه: 7 سال و 9 ماه و 12 روز سن داره

یادگاری های امیر